Hlavní obsah

Kunst

Vyskytuje se v

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

schwarz: die Schwarze Kunstčerné umění, černá magie

halb: halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl věda

Bereich: im Bereich der Kunst tätig seinbýt činný v oblasti umění

múzický: die musische Kunstmúzické umění

naivní: naive Kunstvýtv. naivní umění

užitý: angewandte Kunstužité umění

výtvarný: die Akademie der bildenden KünsteAkademie výtvarných umění

dramatický: dramatische Kunstdramatické umění

klenot: ein Juwel der tschechischen Kunstklenot českého umění

kumšt: Das ist keine Kunst.To není žádný kumšt.

liberalismus: der Liberalismus in der Kunstliberalismus v umění

rozkvět: der Aufschwung der Kunstrozkvět umění

umění: Das ist keine Kunst.To není žádné umění.

válečnický: kriegerische Kunstválečnické umění

zájem: Interesse an Kunst habenmít zájem o umění

Kunst: Kunst und Kulturumění a kultura