Hlavní obsah

přesvědčený

Přídavné jméno

  1. (uvědomělý) überzeugtpřesvědčený stoupenec koho/čehoein überzeugter Anhänger von j-m/etw.přesvědčený katolíkder Erzkatholik
  2. (kt. byl přesvědčen) überzeugt

Vyskytuje se v

odklonit se: sich von seiner Überzeugung abkehrenodklonit se od svého přesvědčení

opak: j-n vom Gegenteil überzeugenpřesvědčit koho o opaku

osobně: sich persönlich/selbst überzeugenosobně se přesvědčit

pokoušet se: Sie versuchten, ihn zu überzeugen.Pokoušeli se ho přesvědčit.

přesvědčení: gegen seine Überzeugung handelnjednat proti vlastnímu přesvědčení

přesvědčit se: sich von etw. mit eigenen Augen überzeugenpřesvědčit se o čem na vlastní oči

durch: j-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

kämpfen: für seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

Kunst: die Kunst des Überzeugensumění přesvědčit

felsenfest: felsenfest von etw. überzeugt seinbýt o čem skálopevně přesvědčený

überzeugen: j-n von der Wahrheit überzeugenpřesvědčit koho o pravdě

vertreten: seine Überzeugung vertretenhájit své přesvědčení

verunsichern: j-n in seiner Überzeugung verunsichernznejistit koho v jeho přesvědčení

přesvědčený: der Erzkatholikpřesvědčený katolík