Hlavní obsah

hovor

Vyskytuje se v

meziměstský: das Ferngesprächmeziměstský (telefonický) hovor

předmět: der Gesprächsgegenstand/Untersuchungsgegenstandpředmět hovoru/zkoumání

volaný: das R-Gesprächhovor na účet volaného

zmeškaný: ein Anruf in Abwesenheit, verpasster Anrufzmeškaný hovor

načít: das Gespräch anschneidennačít hovor

přepnout: ein Telefongespräch durchstellenpřepnout telefonní hovor

příchozí: ankommender Anrufpříchozí hovor

připlést se: sich ins Gespräch mischenpřiplést se do hovoru

sekundovat: Sie haben sich im Gespräch sekundiert.Sekundovali si v hovoru.

stočit se: Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.Hovor se stočil na minulé události.

zaplést se: sich ins Gespräch einmischenzaplést se do hovoru

zezdola: ein lautes Gespräch von unten hörenslyšet zezdola hlasitý hovor

účet: das R-Gesprächhovor na účet volaného

Anruf: ankommender/abgehender Anrufpříchozí/odchozí hovor

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

übergeben: Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten.Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.

hovor: das Ortsgesprächmístní hovor