Hlavní obsah

zachovat

Vyskytuje se v

hanebně: hanebně se zachovat ke komuj-n schändlich behandeln

klid: zachovat klid v každé situaciin jeder Situation die Ruhe bewahren

mlčenlivost: zachovat naprostou mlčenlivoststrengste Verschwiegenheit bewahren

nepěkně: nepěkně se zachovat ke komusich zu j-m unschön betragen

nevděčně: zachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln

rozvaha: zachovat rozvahubesonnen bleiben

tajnost: zachovat co v tajnostietw. geheim halten

chladný: zachovat si chladnou hlavueinen kühlen Kopf bewahren

kamenný: zachovat kamennou tvářsteinerne Miene behalten

Würde: zachovat si svou důstojnostseine Würde bewahren

einhalten: zachovat směreine Richtung einhalten

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

behalten: zachovat chladnou hlavudie Nerven behalten

zachovat: zachovat (si)neztratit, nepozbýt (be)halten*, bewahren