Hlavní obsah

nahradit

Vyskytuje se v

sacharin: nahradit cukr sacharinemZucker durch Saccharin ersetzen

ob: Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.