Hlavní obsah

odškodnit

Dokonavé sloveso

  • entschädigenodškodnit nuceně nasazenéZwangsarbeiter entschädigen

Vyskytuje se v

odškodnit: odškodnit nuceně nasazenéZwangsarbeiter entschädigen