Hlavní obsah

Schock

Der, podstatné jméno~(e)s, ~s/řidč. ~e

  • šok, otřesIhre Kündigung war ein Schock für mich.Její výpověď mě šokovala.

Vyskytuje se v

Schock: Ihre Kündigung war ein Schock für mich.Její výpověď mě šokovala.

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.