Hlavní obsah

reakce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (odezva, odpověď) die Reaktionvyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen
  2. (chemická ap.) die Reaktionfyz. jaderná/štěpná/řetězová reakcedie Kernreaktion/Spaltreaktion/Kettenreaktion
  3. (protikladný stav) die Reaktion, die Gegenwirkung

Vyskytuje se v

imunitní: die Abwehrreaktionimunitní reakce

řetězový: die Kettenreaktionřetězová reakce

vratný: die Umkehrreaktion/Rückreaktionchem. vratná reakce

bezmyšlenkovitý: gedankenlose Reaktionbezmyšlenkovitá reakce

instinktivní: eine instinktive Reaktioninstinktivní reakce

podvědomý: eine unterbewusste Reaktionpodvědomá reakce

zmatečný: wirre Reaktionen hervorrufenvyvolávat zmatečné reakce

Demonstration: die Demonstration einer chemischen Reaktionpředvedení chemické reakce

Reaktion: eine allergische Reaktionalergická reakce

reakce: eine allergische Reaktion auslösenvyvolat alergickou reakci