Hlavní obsah

Sprache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řeč schopnost mluvit
  2. mluva, řeč způsob, styl vyjadřováníeine verständliche Sprachesrozumitelná řeč
  3. jazyk, řeč cizí ap.die geschriebene/gesprochene Sprachepsaný/mluvený jazykzwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky
  4. jazyk programovací ap.

Vyskytuje se v

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

Sprache: mit der Sprache (nicht) herausrückendržet jazyk za zuby