Hlavní obsah

abschneiden

Slovesoschnitt ab, h. abgeschnitten

  1. uříznout, ustřihnoutein paar Blumen abschneidenuříznout pár květin
  2. ostříhat(sich) die Haare abschneidenostříhat (si) vlasy
  3. odříznout, izolovat od okolního světa ap.j-m das Wort abschneidenskočit komu do řeči, přetrhnout komu nitDieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Vyskytuje se v

von: ein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

oddíl: oddíl knihyder Abschnitt des Buches

bodovat: bodovat v hitparáděin der Hitliste gut abschneiden

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

ostříhat: Už sis ostříhal nehty?Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?

plát: ukrojit plát sýraeine Scheibe Käse abschneiden

pochodit: Jak jsi pochodil u zkoušky?Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

ukrojit: ukrojit krajíc chlebaein Stück Brot abschneiden