Hlavní obsah

Richtung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. směr linie pohybuin die falsche Richtung gehenjít špatným směremdie Richtung haltendržet směr
  2. směr, hnutí literární ap.
  3. směr, průběh vývoje

Vyskytuje se v

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

nordöstlich: aus nordöstlicher Richtungze severovýchodu

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

einhalten: eine Richtung einhaltenzachovat směr

Osten: in Richtung Osten(směrem) na východ

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad