Hlavní obsah

syn

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dítě mužského pohlaví) der Sohnprvorozený synerstgeborener Sohnnevlastní synder Stiefsohn
  2. kniž.(příslušník celku) der Sohn
  3. kniž.(potomek) der Sohn

Vyskytuje se v

bůh: Gott Vater/Sohn und Heiliger GeistBůh Otec/Syn a Duch svatý

z, ze: vom Vater auf den Sohnz otce na syna

jediný: sein einziger Sohnjeho jediný syn

namlátit: Er hat seinen Sohn mit einem Stock verprügelt.Namlátil synovi holí.

omluvenka: dem Sohn eine Entschuldigung schreibennapsat synovi omluvenku

podle: den Sohn nach seinem Vater nennenpojmenovat syna podle otce

pokřtít: den Sohn auf den Namen Johann taufenpokřtít syna jménem Jan

smrt: Du bist ein Kind des Todes.Jsi synem smrti!

strach: um den Sohn Angst habenmít strach o syna

vypudit: Er vertrieb seinen Sohn aus dem Haus.Vypudil syna z domu.

vysvobodit: Er befreite seinen Sohn aus den Händen der Entführer.Vysvobodil syna z rukou únosců.

zvrhnout se: Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.Syn se na vojně zvrhl.

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

Sohn: ein leiblicher/eigener/natürlicher Sohnvlastní syn

übergeben: Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben.Předal svůj obchod synovi.

unser: unser Sohnnáš syn

verstellen: Unser Sohn hat wieder den Wecker verstellt.Náš syn zase přetočil budík.

vornehmen: sich seinen Sohn gründlich vornehmenpořádně hubovat svého syna

syn: der Stiefsohnnevlastní syn