Hlavní obsah

syn

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dítě mužského pohlaví) der Sohnprvorozený synerstgeborener Sohnnevlastní synder Stiefsohn
  2. kniž.(příslušník celku) der Sohn
  3. kniž.(potomek) der Sohn

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

jediný: jeho jediný synsein einziger Sohn

namlátit: Namlátil synovi holí.Er hat seinen Sohn mit einem Stock verprügelt.

omluvenka: napsat synovi omluvenkudem Sohn eine Entschuldigung schreiben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

pokřtít: pokřtít syna jménem Janden Sohn auf den Namen Johann taufen

smrt: Jsi synem smrti!Du bist ein Kind des Todes.

strach: mít strach o synaum den Sohn Angst haben

vypudit: Vypudil syna z domu.Er vertrieb seinen Sohn aus dem Haus.

vysvobodit: Vysvobodil syna z rukou únosců.Er befreite seinen Sohn aus den Händen der Entführer.

zvrhnout se: Syn se na vojně zvrhl.Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.

syn: nevlastní synder Stiefsohn