Hlavní obsah

odpovědnost

Vyskytuje se v

pocit: das Verantwortungsgefühlpocit odpovědnosti

mravní: die moralische Verantwortung für etw. habenmít mravní odpovědnost za co

nést: die Verantwortung für j-n/etw. tragennést odpovědnost za koho/co

pohnat: j-n zur Verantwortung ziehenpohnat koho k odpovědnosti

trestněprávní: strafrechtliche Verantwortlichkeit habenmít trestněprávní odpovědnost

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co

verantworten: eine Maßnahme verantwortenmít odpovědnost za opatření

odpovědnost: die Verantwortung für j-n/etw. habenmít odpovědnost za koho/co