Hlavní obsah

wetten

Sloveso

  1. vsaditWollen wir wetten?Vsadíme se?
  2. auf j-n/etw. vsadit, sázet na koho/co

Sloveso

  1. Wetten, dass? Vsadíme se?, O co?, Sázka?

Vyskytuje se v

Wind: bei Wind und Wetterza každého počasí

aufklären: Das Wetter klärt sich auf.Vyjasňuje se.

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

Lauf: ein Lauf um die Wettezávod v běhu

Wette: mit j-m eine Wette abschließenuzavřít sázku, vsadit se s kým

auswirken: Das kalte Wetter wird sich negativ auf die Ernte auswirken.Chladné počasí se negativně odrazí na úrodě.

durch: Durch das Wetter wurde die Straße unpassierbar.Kvůli počasí byla ulice nesjízdná.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

laufen: um die Wette laufenběžet o závod

nutzen: das herrliche Wetter zum Wandern nutzenvyužít nádherné počasí k cestování

reiten: Bei diesem Wetter reitet es sich gut.Při takovém počasí se dobře jezdí.

schlecht: schlechtes Wetter im Urlaub habenmít na dovolené špatné počasí

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

wenden: Das Wetter hat sich gewendet.Počasí se obrátilo.

Wetter: Wie ist das Wetter?Jaké je počasí?

wie: Wie war das Wetter?Jaké bylo počasí?

počasí: bei Wind und Wetter/jedem Wetterza každého počasí

ale: Das ist aber ein Wetter.To je ale počasí.

brblat: über das Wetter nörgelnbrblat na počasí

děsný: ein schreckliches Wetterděsné počasí

deštivý: das Regenwetter/regnerisches Wetterdeštivé počasí

dusný: schwüles Wetterdusné počasí

hezký: schönes Wetterhezké počasí

chladný: kühles Wetterchladné počasí

chtít: Willst du wetten?Chceš se vsadit?

jaký: Wie war das Wetter?Jaké bylo počasí?

lepšit se: Das Wetter bessert sich.Počasí se lepší.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

mít: Morgen soll schönes Wetter sein.Zítra má být hezky.

mizerný: ein miserabeles Wettermizerné počasí

nevypočitatelný: unberechenbares Wetternevypočitatelné počasí

ošklivý: garstiges Wetterošklivé počasí

pěkný: schönes Wetterpěkné počasí

plesat: über schönes Wetter jubelnplesat nad krásným počasím

podhodnotit: Wir unterschätzten das Wetter.Podhodnotili jsme počasí.

proklínat: schlechtes Wetter verwünschenproklínat špatné počasí

přijímat: die Wette auf etw. annehmenpřijímat sázky na co

sázka: eine Wette abschließenuzavřít sázku

takovýto: Bei solchem Wetter gehe ich nirgendwohin.V takovémhle počasí nikam nepůjdu.

ustálit se: Das Wetter hat sich stabilisiert.Počasí se ustálilo.

vlhký: nasses Wettervlhké počasí

vylákat: Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.Krásné počasí je vylákalo ven.

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

za: bei jedem Wetterza každého počasí

zkazit se: Das Wetter verschlechterte sich.Počasí se zkazilo.

hrom: Alle Wetter!U sta hromů!

wetten: Wetten, dass?Vsadíme se?, O co?, Sázka?