Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (svobodně, nezávisle) freivolně dostupnýfrei zugänglich
  2. (uvolněně, nepřipevněně) lose, lockervolně spojenýlose verbunden

Vyskytuje se v

kop: der Freistoßpřímý volný kop

nepřímý: indirekter Freistoßsport. nepřímý volný kop

prostor: etw. Dat freien Raum gebendát volný prostor čemu

sestava: die Pflicht(übung)/Kürsport. povinná/volná sestava

styl: der Freistilvolný styl

volní: die Willensäußerungvolní projev

volný: freier Fallfyz. volný pád

elektron: freies Elektronvolný elektron

mít: eine Menge Freizeit habenmít spoustu volného času

pracovní: freier Arbeitsplatzvolné pracovní místo

tamten: Da der Sessel in der Ecke ist frei.Tamta židle v rohu je volná.

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

výběh: ein freier Hühnerauslaufvolný výběh kuřat

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

živočich: frei lebende Lebewesenvolně žijící živočichové

noha: freiberuflich tätig seinbýt na volné noze

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

pták: frei wie ein Vogel seinbýt volný jako pták

rozebrání: zum Mitnehmenvolně k rozebrání

ruka: j-m freie Hand bei/in etw. lassendát komu volnou ruku v čem

vstup: Eintritt freivstup volný

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

Sitz: Sein Sitz ist leer.Jeho sedadlo je volné.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verkäuflich: frei verkäuflich seinbýt volně prodejný

Wildbahn: in freier Wildbahn lebende Tierezvířata žijící ve volné přírodě

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu

volně: frei zugänglichvolně dostupný