Hlavní obsah

Strafe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. tresteine milde Strafe über j-n verhängenuložit komu mírný trestzur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat domaunter Strafe stehenbýt trestné
  2. trest odnětí svobody
  3. pokuta

Vyskytuje se v

strafen: mít za trest koho/co, být potrestaný kým/čímmit j-m/etw. gestraft sein

auferlegen: uložit pokutu komuj-m eine Strafe auferlegen

grausam: zrušit krutý tresteine grausame Strafe aufheben

verhängen: uložit komu pokutueine Strafe über j-n verhängen

podmíněný: podmíněný trestStrafe auf Bewährung

hrozit: hrozit komu trestemj-m mit einer Strafe drohen

mírný: dostat mírný tresteine milde Strafe bekommen

napařit: napařit komu trestj-m eine Strafe aufbrummen

nelidský: nelidský tresteine unmenschliche Strafe

trest: odpykat si trestdie Strafe verbüßen

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

Strafe: uložit komu mírný tresteine milde Strafe über j-n verhängen