Hlavní obsah

patřit

Vyskytuje se v

inteligence: Er gehört der Intelligenz an.Patří k inteligenci.

mezi: Das Eisen gehört zu den Metallen.Železo patří mezi kovy.

nižší: dem niederen Adel angehörenpatřit k nižší šlechtě

zasvěcený: zu den Eingeweihten gehörenpatřit mezi zasvěcené

starý: Er gehört zum alten Eisen.Patří do starého železa.

železo: zum alten Eisen gehörenpřen. patřit do starého železa

gehören: Das Buch gehört mir.Ta kniha patří mně.

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

kommen: Das Buch kommt ins Regal.Kniha patří do regálu.

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří