Hlavní obsah

prosím

Částice

  1. (souhlas) bitteJeště si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.
  2. (pobídka) bitteDalší prosím!Der Nächste, bitte!
  3. (otázka) (wie) bitteProsím? Nerozuměl jsem.(Wie) Bitte? Ich habe nicht verstanden.
  4. (zdůraznění) überhaupt

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu ich bitte dich, ich bitte Sie

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

moment: Moment, prosím!Einen Moment, bitte!

naléhavě: naléhavě prosit koho o coj-n um etw. dringend bitten

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

půjčit: Půjčíte mi prosím 10 eur?Borgen Sie mir bitte 10 Euro?

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

dát se: dát se prositsich bitten lassen

informace: Kde jsou prosím informace?Wo ist bitte die Auskunft?

koleno: na kolenou prositauf Knien bitten

okamžik: Okamžik, prosím!(Einen) Augenblick bitte!

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

ausweisen: Weisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!

bedienen: Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

berühren: Bitte nicht berühren!Prosím nedotýkat se!

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

bitte: Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!

bitten: j-n um eine Auskunft bittenprosit koho o informaci

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

durchstreichen: Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.Nehodící se prosím škrtněte.

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

flehentlich: j-n flehentlich um etw. bittenkoho úpěnlivě prosit o co

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Gnade: j-n um Gnade bittenprosit koho o milost

händeringend: j-n um etw. händeringend bittenkoho úpěnlivě prosit o co

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

inständig: j-n inständig um etw. bittenkoho snažně prosit o co

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

reichen: Reiche mir bitte das Salz!Podej mi prosím sůl!

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte die Störung!Omluvte prosím poruchu!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

drängen: Bitte nicht drängen!Netlačte se, prosím!

Verzeihung: Verzeihung?Prosím?