Hlavní obsah

koleno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (kloub na noze) das Knielézt po kolenou před kýmvor j-m auf den Knien rutschen
  2. (tvar) das Knie(trubky) der Krümmer

Vyskytuje se v

chránič: der Knieschützerchránič kolen

nořit se: bis zu den Knien im Wasser versinkennořit se po kolena do vody

odřít: Ich habe mir das Knie aufgeschürft.Odřel jsem si koleno.

omotat: das Knie mit einem Verband umwickelnomotat si koleno obvazem

oteklý: angeschwollenes Knieoteklé koleno

po: bis an die Knie im Schnee steckenvězet ve sněhu až po kolena

podlomit: Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.Hrůza jí podlomila kolena.

pohoupat: das Kind auf den Knien schaukelnpohoupat dítě na kolenou

přitisknout: die Knie an das Kinn anpressenpřitisknout kolena k bradě

roztrhnout se: Die Hosen sind ihm auf dem Knie zerrissen.Na koleně se mu roztrhly kalhoty.

roztřást se: Seine Knie erzitterten vor Angst.Strachy se mu roztřásla kolena.

uhodit se: Ich habe mir das Knie angeschlagen.Uhodil jsem se do kolena.

přehnout: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

starý: auf die alten Tagena stará kolena

an: bis an die Knieaž ke kolenům

Knie: sich vor j-m auf die Knie werfenvrhnout se před kým na kolena

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

aufstoßen: Ich habe mir das Knie aufgestoßen.Narazila jsem si koleno.

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

reichen: Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.Kabát jí sahal až po kolena.

koleno: vor j-m auf den Knien rutschenlézt po kolenou před kým