Hlavní obsah

dno

Vyskytuje se v

audienční: audienční dender Audienztag

co: den co dentagaus, tagein

den: Štědrý dender Heilige Abend

dno: mořské dnoder Meeresboden

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

i: dnem i nocíTag und Nacht

jarní: jarní dender Frühlingstag

klid: den pracovního kliduder Ruhetag

májový: májový dender Maitag

mořský: mořské dnoder Meeresboden

návštěva: den/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit

návštěvní: návštěvní dender Besuchstag

noc: dnem i nocíTag und Nacht

od, ode: den ode dneTag für Tag

odpočinkový: odpočinkový dender Ruhetag

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

pamětní: pamětní dender Gedenktag

pracovní: pracovní dender Arbeitstag

ředitelský: ředitelský dender Rektorstag

soudný: soudný dender Jüngste Tag

úřední: úřední dender Sprechtag

volno: den pracovního volnaein arbeitsfreier Tag

všední: všední dender Alltag/Wochentag/Werktag

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

boží: celý boží denden lieben langen Tag

březnový: studený březnový denein kalter Märztag

celý: po celý denden ganzen Tag

červnový: horký červnový denein heißer Junitag

dnešní: dnešní denheutiger Tag

do: dopít co do dnaetw. leer trinken

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

horký: horký letní denein heißer Sommertag

chýlit se: Den už se chýlí.Der Tag geht zur Neige.

jaký: Jaký je dnes den?Welcher Tag ist heute?

jasný: jasný denein klarer Tag

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

luxovat: Luxuje každý den.Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.

mlhavý: mlhavý denein nebliger Tag

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

napracovat: napracovat zameškaný deneinen versäumten Tag nacharbeiten

náročný: mít náročný deneinen anstrengenden Tag haben

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

neplodný: neplodné dnyunfruchtbare Tage

ob: dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

obyčejný: obyčejný denein üblicher Tag

parný: parný letní denein schwüler Sommertag

an: v tento den, toho dnean diesem Tag

außer: každý den kromě pondělíjeden Tag außer Montag

da: den, kdy nastal převratder Tag, da die Wende eintrat

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

ein, eine, ein: za jeden až dva dnyin ein bis zwei Tagen

für: den za dnem, den po dniTag für Tag

zweit(er,e,es): každý druhý denjeden zweiten Tag

brausen: Sprchuji se každý den.Ich brause (mich) jeden Tag.

darauf: den nato/následující denam Tag darauf/darauf folgenden Tag

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

ganztägig: mít otevřeno (po) celý denganztägig geöffnet sein

gut: Dobrý den!Guten Tag!

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

jener, jene, jenes: v těch dnechan jenen Tagen

mindestens: Zůstane přinejmenším 2 dny.Er wird mindestens 2 Tage bleiben.

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

Ruhetag: Neděle je dnem pracovního klidu.Der Sonntag ist ein Ruhetag.

sein: Dny se prodloužily.Die Tage sind länger geworden.

solcher, solche, solches: takový densolch ein Tag

Stunde: Den má 24 hodin.Der Tag hat 24 Stunden.

Tag: Dobrý den!(Guten) Tag!

Uhr: po celý den, nonstophovor. rund um die Uhr

verbringen: strávit celý den uklízenímden ganzen Tag mit Aufräumen verbringen

vergehen: Dny (mi) utekly jako voda.Die Tage vergingen (mir) wie im Fluge.

vorher: den předtímam Tag vorher

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

erbauen: Ani Řím nebyl postaven za jediný den.Rom ist nicht an/in einem Tage erbaut worden.

píchat: Musí mu každý den píchat inzulín.Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.