Hlavní obsah

všední

Přídavné jméno

  1. (obyčejný, obvyklý) alltäglich, Alltags-, gewöhnlich
  2. (nesváteční) All(tags)-, Wochen-všední dender Alltag/Wochentag/Werktag

Vyskytuje se v

nevšední: nicht alltägliche Augenblickenevšední okamžiky

podívaná: ein ungewöhnlicher/seltener/merkwürdiger Anblicknevšední/vzácná/pozoruhodná podívaná

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

všední: der Alltag/Wochentag/Werktagvšední den