Hlavní obsah

kromě, řidč. krom

Předložka

  1. (vyjma) außer, ausschließlichByli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.
  2. (vyjadřuje přidání něčeho) außerkromě jinéhoaußerdem, überdies

Příslovce

  1. (mimo, vyjímaje) außerkaždý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag
  2. (vedle toho) nebst, nebenkromě sestry/měnebst der Schwester/mir

Vyskytuje se v

kromě: jeden Tag außer Freitagkaždý den kromě pátku

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

ausschließlich: täglich ausschließlich des Sonntagsdenně kromě neděle

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

daneben: Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.

ihr: außer ihrkromě ní