Hlavní obsah

häuslich

Přídavné jméno

  1. sich bei j-m, irgendwo häuslich niederlassen hovor.být u koho, kde jako doma
  2. am häuslichen Herd v teple rodinného krbu

Vyskytuje se v

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

násilí: häusliche Gewaltdomácí násilí

domácký: häusliches Verhaltendomácké chování

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život