Hlavní obsah

unternehmen

Vyskytuje se v

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Schritt: Schritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu