Hlavní obsah

treiben

Slovesotrieb, h. getrieben

 1. hnát, zahnat, vehnatdas Vieh auf die Weide treibenhnát dobytek na pastvu
 2. j-n zu etw., in etw. Akk dohnat koho k čemuj-n in den Tod treibendohnat koho k smrti
 3. j-n zu etw. honit, pohánět koho k čemu, naléhat, spěchat na koho s čím
 4. pohánět, hnát voda turbínu ap.
 5. zarazit, zatloucieinen Nagel ins Holz treibenzatlouci hřebík do dřeva
 6. prorazit, (vy)kopat, (pro)kopat tunel ap.
 7. vytepat
 8. etw. Akk zabývat se čím, věnovat se čemuSport treibensportovat
 9. hovor.dělat, tropit, provádětUnsinn/Unfug treibentropit hlouposti/neplechu
 10. provozovat obchod ap.
 11. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaMissbrauch mit j-m/etw. treibenzneužít koho/coSpionage treibenslídit, vyzvídatseinen Spott mit j-m treibenposmívat se komu
 12. hovor. hanl.přehánět, hnát do krajnosti ap.užívá se ve spojení s eses zu weit treibenzacházet příliš daleko
 13. řidč.(na)kynout, vykynout těsto ap.
 14. pučet, rašit

Vyskytuje se v

Schindluder: mit j-m/etw. Schindluder treibenzacházet s kým/čím jako s onucí

Wesen: sein Wesen treibenřádit, vyvádět hlouposti

Tod: j-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu

treiben: Sport treibensportovat

Extrem: bis ins/zum Extrem treibenhnát až do extrému

Feierabend: Am Feierabend treibt er Sport.Ve svém volnu sportuje.

Spaß: Spaß machen/treibendělat legrácky

Sport: Sport treibensportovat

Spott: seinen Spott mit j-m/etw. treibenposmívat se komu/čemu

Unwesen: sein Unwesen treibendělat neplechu, řádit

Wucher: Wucher treibenlichvařit

dobytek: das Vieh treibenhnát dobytek

hnát: j-n zum Einkaufen treibenhnát koho na nákup

neplecha: sein Unwesen treibentropit neplechu

popohnat: die Kinder ins Bett treibenpopohnat děti do postele

potulovat se: Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.Ve městě se potuluje vrah.

pud: den niederen Trieben nachgehenpodléhat nízkým pudům

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

řádit: Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.Ve městě řádí zloději.

sport: Sport treibendělat sport

šílenství: j-n in den Wahnsinn treibendohnat koho k šílenství

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

zahnat: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých

živočišný: tierische Triebeživočišné pudy

hra: ein Doppelspiel treibenhrát dvojí hru

kout: j-n in die Ecke treibenzahnat koho do kouta

krajnost: Er trieb ihn bis zum Äußersten.Doháněl ho ke krajnosti.

slza: j-m Tränen in die Augen treibenvehnat komu slzy do očí

žert: mit j-m Scherz treibendělat si z koho žerty

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých