Hlavní obsah

beschäftigen

Sloveso

  1. sich beschäftigen mit j-m/etw. zabývat se kým/čím filozofií ap., starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu
  2. zaměstn(áv)atWie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?
  3. j-n mit etw. zaměstnat, zabavit koho čím dítě hračkou ap.

Vyskytuje se v

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

drobnost: zabývat se drobnostmisich mit Kleinigkeiten beschäftigen

hodně: hodně zaměstnanýviel beschäftigt

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

zaneprázdněný: Je velmi zaneprázdněný.Er ist sehr beschäftigt.

zaneprázdnit: Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.