Hlavní obsah

Leute

Pomnožné podstatné jméno

  1. lidéAuf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.
  2. hovor.lidé, blízcí

Vyskytuje se v

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

amüsieren: Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.Lidé se posmívali jeho koníčku.

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

individuell: Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.Lidé uspokojují své individuální potřeby.

um: Es waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

Kleid: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

moc: Bylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Setkával se stále s týmiž lidmi.Er traf immer dieselbe Leute.

varovat se: varovat se falešných lidífalsche Leute meiden

vroubit: Cesta je vroubena zástupy lidí.Viele Leute säumten den Weg.

všude: Všude bylo plno lidí.Überall waren viele Leute.

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

člověk: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

prádlo: prát na veřejnosti špinavé prádloschmutzige Wäsche vor anderen Leuten waschen

šaty: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.