Hlavní obsah

geladen

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

laden: auf sich ladennaložit na sebe vinu ap.

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

einladen: Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.

elektrisch: elektrisch geladen seinbýt elektricky nabitý

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

sollen: Der Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

aktualizovat: die Webseite neu ladenvýp. aktualizovat webovou stránku

kule: die Waffe mit Kugeln ladennabít zbraň kulemi

nabitý: mit Energie geladen sein, voller Energie steckenpřen. být nabitý energií

sezvat: Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.Sezval jsem známé na večeři.

vybít: eine Batterie entladen und ladenvybít a nabít baterii