Hlavní obsah

entladen

Vyskytuje se v

vybíjet: vybíjet energii sportemEnergie beim Sport entladen

vybít: vybít a nabít bateriieine Batterie entladen und laden

vybít se: Jeho vztek se ještě nevybil.Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.