Hlavní obsah

plně

Příslovce

  1. (nalitý ap.) voll(-), völligsklenice plně nalitávollgegossenes Glasplně naložené autovollbeladenes Auto
  2. (úplně, naprosto) völlig, voll-plně komu/čemu důvěřovatj-m/etw. völlig vertrauenplně vybavenývoll ausgestattet

Vyskytuje se v

moc: plná mocdie Vollmacht

penze: plná penzedie Vollpension

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

tempo: plným tempemmit vollem Tempo

dolík: vozovka plná dolíkůdie Fahrbahn voll von Vertiefungen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

komfort: hotel s plným komfortemdas Hotel mit allem Komfort

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínuvolltanken

naděje: být plný nadějevoller Zuversicht sein

nádhera: objevit se v plné nádheřein voller Herrlichkeit/Pracht erscheinen

norma: plnit normudie Norm erfüllen

oheň: být plný ohněvoll Feuer sein

plnit: plnit láhve vínemdie Flaschen mit Wein (ab)füllen

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch

kalhoty: mít plné kalhotydie Hosen voll haben

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

práce: mít plné ruce práce s čímmit etw. alle Hände voll zu tun haben

ruka: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

plně: sklenice plně nalitávollgegossenes Glas