Hlavní obsah

pobavení

Vyskytuje se v

brutálně: sich tierisch amüsierenbrutálně se pobavit

pobavený: vergnügtes Grinsenpobavený úsměv

pobavit: Seine Geschichte hat mich amüsiert.Jeho historka mě pobavila.

pobavit se: Ich habe mich im Kino gut unterhalten.Dobře jsem se v kině pobavil.

pohrávat: Ein vergnügtes Lächeln umspielt sein Gesicht.Na tváři mu pohrává pobavený úsměv.

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.