Hlavní obsah

wollen

Způsobové slovesowill, wollte, hat wollen

  1. vyjadřuje úmysl, přáníchtítIch wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.Er will Richter werden.Chce být soudce(m).
  2. užívá se k vyjádření energické výzvychtítWollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Gott: so Gott willkdyž pánbůh dá, dá-li pánbůh

hoffen: Das will ich (doch stark) hoffen!To doufám!, To bych prosil!

kommen: Komme, was will...Ať se stane cokoliv, ...

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

meinen: Das will ich meinen!To bych řekl!

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

schwer: Das will ich schwer hoffen!(V) To doufám!, To očekávám!

unter: Wir wollen unter uns sein.Chceme být sami.

wahrhaben: etw. Akk nicht wahrhaben wollennechtít si přiznat/připustit co chybu ap.

Wolle: in der Wolle gefärbtstoprocentní, zarytý, zapřisáhlý

von: Was will er von mir?Co ode mě chce?

Welt: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

abfertigen: Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.Chtěl mě odbýt 20 korunami.

ablegen: Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?

anbandeln: Er wollte mit ihr anbändeln.Chtěl ji sbalit.

aufdrängen: Ich will mich nicht aufdrängen!Nechci se vnucovat!

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

begreifen: Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

binden: Ich will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

denn: Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

einlassen: Sie wollte den Fremden nicht einlassen.Nechtěla cizince vpustit.

essen: Was wollen wir essen?Co máme k jídlu?

Extrawurst: Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.Chce vždycky něco extra.

fortbilden: Die Sekretärin will sich fortbilden.Sekretářka se chce dále vzdělávat.

gehen: Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?

hereinlassen: Wollen wir sie hereinlassen?Pustíme ji dovnitř?

hören: Der Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

mitwollen: Ich will mit.Chci s tebou/vámi.

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

Ruhe: seine Ruhe haben wollenchtít mít svůj klid

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

tun: Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!

ungestört: ungestört sein wollennechtít být rušen

veralbern: Du willst mich wohl veralbern!Ty si ze mě děláš blázny!

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

werden: Was willst du (einmal) werden?Čím chceš (jednou) být?

wetten: Wollen wir wetten?Vsadíme se?

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.