Hlavní obsah

mal

Příslovce

Částice

  • užívá se k vyjádření zdvořilé výzvy, také ve formě otázkyHier, probier mal meinen Stift!Tu máš, vyzkoušej moji tužku!

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • užívá se k vyjádření časového okamžikudas nächste MalpříštěSie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von Mal zu Mal pokaždé, čím dálEr wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e/-ä-er

Vyskytuje se v

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

ein, eine, ein: ein für alle Maljednou provždy

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

Herrgott: Herrgott noch mal!Hergot!, Zatraceně! zakletí

hören: Hör mal!, Hören Sie mal!No poslyš(te)!

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

Moment: Moment (mal)!Moment!, Okamžik!

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

noch: noch (ein)malještě jednou

nun: nun (ein)malprostě, holt

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

sagen: Sagen wir (ein)malŘekněme, že ...

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

warten: Warte mal!Počkej!, Okamžik!, Moment!

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

erst(er,e,es): zum ersten Mal(e)poprvé, prvně

letzt(er,e,es): zum letzten Mal(e)naposled(y), posledně

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zweit(er,e,es): zum zweiten Malpodruhé, ještě jednou

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

durch: Lass mich mal durch =durchgehen.Nech mě projít.

erlauben: hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!No dovol(te)!

felsig: eine felsige Küste malennamalovat skalnaté pobřeží

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

hässlich: ein hässliches Bild malennamalovat ošklivý obraz

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

verdammen: Verdammt noch mal!Zatraceně!

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

raten: hovor. Rat mal!Hádej!, Tipni si!

krajina: Landschaften malenmalovat krajiny

poprvé: das erste und (zugleich das) letzte Malpoprvé a naposledy

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

jedinkrát: ein einziges Mal im Lebenjedinkrát v životě

kolikrát - tolikrát: Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.

all: ein für alle Maljednou provždy

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

líznout (si): Leck mal!Lízni si!

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

namalovat: ein Bild malennamalovat obraz

napodruhé: Wir lassen es für nächstes Mal.Necháme to napodruhé.

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

nejprve: Iss mal erst.Nejprve se najez.

než: Warte mal, bis ich es erledige.Počkej, než to vyřídím.

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obletět: Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.Desetkrát obletěl zeměkouli.

obout se: Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.Počkej, musím se ještě obout.

okusit: Sie müssen seinen Wein mal kosten.Jeho víno musíte jednou okusit.

on, ona, ono: Schau mal, sie lacht.Podívej se, ona se směje.

oženit se: sich zum zweiten Mal verheiratenpodruhé se oženit

plácnout: Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.Přestaň, nebo ti jednu plácnu.

po: zum ersten Malpo prvé

podruhé: Er klingelt schon zum zweiten Mal.Zvoní už podruhé.

pokrájet: Warte mal, ich schneide es dir vor.Počkej, pokrájím ti to.

prošetřit: den Fall noch mal untersuchenprošetřit znovu případ

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.Jen si představ, kam zítra jedu!

přetáhnout: Male nicht über den Rand.Nepřetáhni přes okraj.

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.

rozpomenout se: Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.Zkus se na to rozpomenout.

roztlačit: Könnt ihr mich mal anschieben?Můžete mě roztlačit?

stačit: Warte mal, ich komme dir nicht nach.Počkej na mě, nestačím ti.

těhotný: Sie ist zum zweiten Mal schwanger.Je těhotná podruhé.

tentokrát: Ich rate dir dieses Mal nicht.Tentokrát ti neporadím.

tolikátý: Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!Opakuji co už po tolikáté!

ukázat se: Lass dich mal wieder sehen.Někdy se zase ukaž.

vlézt: Du kannst mich mal., Leck mich!zhrub. Vlez mi někam.

vyhlédnout: Schau mal hinaus, ob er schon kommt.Vyhlédni ven, jestli už jde.

vyhrnout: Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.

vymstít se: Es wird sich noch mal rächen.Jednou se ti to vymstí.

vyprovodit: Warte mal, ich begleite dich.Počkej chvilku, vyprovodím tě.

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

zmetek: Die kleine Missgeburt hat wieder mal gestohlen.Ten mrňavej zmetek zase kradl.

ženit se: zum zweiten Mal heiratenpodruhé se ženit

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

dole: mal unten, mal oben seinbýt jednou dole, jednou nahoře

okamžik: Warte mal einen Augenblick!Počkej okamžik!

trhnout: Du kannst mich mal!, Scher dich zum Teufel!Trhni si nohou!