Hlavní obsah

děkovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyslovovat díky) danken j-m für etw., sich bedanken bei j-m für etw.Děkuji moc(krát).Vielen Dank.
  2. (být zavázán) (ver)danken j-m etw. Akk
  3. (s díky odmítat) dankenDěkuji nechci.Nein, danke.

Vyskytuje se v

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

mockrát: Mockrát děkuji.Danke vielmals., Vielen Dank.

nastokrát: děkovat nastokrátvielmals danken

ochota: Děkuji Vám za ochotu.Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.

optání: Děkuji za optání.Danke für die Nachfrage.

redakce: Redakce děkuje sponzorům.Die Redaktion bedankt sich bei den Sponsoren.

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

danken: im Voraus dankenděkovat předem

danken: Nichts zu danken.Není zač., Neděkujte.

Entgegenkommen: Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.Děkuji Vám za Vaši laskavost.

ganz: Danke, es geht mir ganz gut.Děkuji, daří se mi docela dobře.

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

Ihnen: Wir danken Ihnen!Děkujeme vám!

viel: Vielen Dank!Děkuji mnohokrát!

vielmals: Ich danke Ihnen vielmals!Mnohokrát vám děkuji!