Hlavní obsah

děkovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyslovovat díky) danken j-m für etw., sich bedanken bei j-m für etw.Děkuji moc(krát).Vielen Dank.
  2. (být zavázán) (ver)danken j-m etw. Akk
  3. (s díky odmítat) dankenDěkuji nechci.Nein, danke.

Vyskytuje se v

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

mockrát: Danke vielmals., Vielen Dank.Mockrát děkuji.

nastokrát: vielmals dankenděkovat nastokrát

ochota: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.Děkuji Vám za ochotu.

optání: Danke für die Nachfrage.Děkuji za optání.

redakce: Die Redaktion bedankt sich bei den Sponsoren.Redakce děkuje sponzorům.

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

danken: im Voraus dankenděkovat předem

Entgegenkommen: Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.Děkuji Vám za Vaši laskavost.

ganz: Danke, es geht mir ganz gut.Děkuji, daří se mi docela dobře.

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

Ihnen: Wir danken Ihnen!Děkujeme vám!

viel: Vielen Dank!Děkuji mnohokrát!

vielmals: Ich danke Ihnen vielmals!Mnohokrát vám děkuji!

děkovat: Vielen Dank.Děkuji moc(krát).