Hlavní obsah

soupeřit

Nedokonavé sloveso

  • wetteifern, rivalisieren mit j-m um etw.Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

Vyskytuje se v

disciplinovaný: ein disziplinierter Gegnerdisciplinovaný soupeř

houževnatý: ein zäher Arbeiter/Gegnerhouževnatý pracovník/soupeř

podcenit: Er unterschätzte seinen Gegner.Podcenil svého soupeře.

předčit: Er hat alle seinen Gegner übertroffen.Předčil všechny své soupeře.

převyšovat: die Gegner an Ausdauer überragenpřevyšovat soupeře vytrvalostí

rozdrtit: den Gegner vernichtensport. rozdrtit soupeře

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

soupeř: einen Gegner besiegenporazit soupeře

soupeřit: Ich will mit Dir um nichts wetteifern.Nechci s tebou v ničem soupeřit.