Hlavní obsah

zamýšlet

Vyskytuje se v

haben: mít v úmyslu, zamýšlet coetw. Akk im Sinn haben

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.