Hlavní obsah

dagegen

Vyskytuje se v

haben: Ich habe nichts dagegen.Nemám nic proti tomu.

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.

proti: hovor. Je někdo proti?Ist jemand dagegen?

být: být pro/protidafür/dagegen sein