Hlavní obsah

entgegen

Vyskytuje se v

entgegen: etw. Dat entgegen seinbýt v protikladu k čemu, být proti čemu

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.