Hlavní obsah

je

Příslovce

  1. někdy v minulosti i budoucnostiseit/von jeodedávna
  2. po dle počtufünf Kronen je Stückkus po pěti korunáchGruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách
  3. je nach etw. podle čeho počasí ap.

Spojka

  1. je + Komparativ ... desto + Komparativ čím + 2. stupeň, ... tím + 2. stupeňJe älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.
  2. je nachdem ob podle toho zda

Vyskytuje se v

je: je nach etw.podle čeho počasí ap.

umso: je ... umsočím ... tím

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

zu: das Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech

eh: seit eh und jeodjakživa