Hlavní obsah

anlässlich

Předložka; s 2. pád

Vyskytuje se v

příležitost: anlässlich seines Geburtstagspři příležitosti jeho narozenin

anlässlich: anlässlich seines Geburtstagsu příležitosti jeho narozenin