Hlavní obsah

pěna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (na kapalině) der Schaumřidč. der Gischtřidč. der Feimbílá pěna na horské bystřiněweißer Schaum auf dem Bergbachmýdlová pěnader Seifenschaum
  2. (holicí, hasicí ap.) der Schaumodb. hasicí pěnader Löschschaumpěna na holeníder Rasierschaum
  3. (co připomíná pěnu) der Schaum, die Moussegastr.ovocná pěnader Fruchtschaum, die Fruchtmoussešunková pěnader Schinkenschaum

Vyskytuje se v

šamponový: šamponová pěnader Shampooschaum

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

kontinent: pět světových kontinentůfünf Weltkontinente

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minus: pět minus třifünf minus drei

mít: Byt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

složený: složený z pěti dílůaus fünf Teilen zusammengesetzt

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

utřít: utřít žloutky s cukrem do pěnyEigelb mit Zucker schaumig rühren

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

chvála: pět na koho samou chváluauf j-n Lobeshymnen singen

minuta: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

pět: Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle beisammen.

pohromadě: mít všech pět pohromaděalle Tassen im Schrank haben

švestka: přen. sebrat si svých pět švestekseine Siebensachen packen

všichni, všechny, všechna: expr. Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle Tassen im Schrank.

je: kus po pěti korunáchfünf Kronen je Stück

Löffel: přidat do těsta pět lžic moukyin den Teig fünf Löffel Mehl zugeben

nach: šest (hodin a) pět (minut)fünf Minuten nach sechs

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

bumsen: Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.

davor: Pět minut předtím jsem zjistila...Fünf Minuten davor musste ich feststellen...

euer: Je vás pět.Euer sind fünf.

kochen: nechat polévku pět minut vřítdie Suppe fünf Minuten kochen lassen

Minute: přijít o pět minut pozdějifünf Minuten zu spät kommen

nähren: živit pět dětífünf Kinder nähren

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

plus: Ráno bylo plus pět stupňů.Am Morgen waren es fünf Grad plus.

Schaum: ušlehat bílek do pěnyEiweiß zu Schaum schlagen

schlagen: šlehat pěnuSchaum schlagen

schuldig: Dlužím mu ještě pět eur.Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.

Sinn: pět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmatdie fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlen

spätestens: Nejpozději za pět dní je zpátky.Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.

sprühen: Pěna stříká.Der Schaum sprüht.

unterscheiden: Můžeme stanovit pět skupin.Man kann fünf Gruppen unterscheiden.

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

vor: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

gescheit: Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!Du bist wohl nicht ganz gescheit!

pěna: mýdlová pěnader Seifenschaum