Hlavní obsah

vlastně

Vyskytuje se v

či: či vlastněoder eigentlich

dcera: nevlastní dceradie Stieftochter

dítě: nevlastní dítědas Stiefkind

nevlastní: nevlastní rodičedie Stiefeltern

sestra: nevlastní sestradie Stiefschwester

smysl: ve vlastním/přeneseném smysluim eigentlichen/übertragenen Sinn(e)

syn: nevlastní synder Stiefsohn

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

bratr: vlastní/nevlastní bratrleiblicher Bruder/der Stiefbruder

donést: donést si vlastní náčinísich eigenes Werkzeug mitbringen

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

matka: vlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Mutter

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nebezpečí: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

otec: nevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

podusit: podusit maso ve vlastní šťávěFleisch im eigenen Saft anschmoren

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

rodič: nevlastní rodičedie Stiefeltern

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

ruka: podepsat se vlastní rukoumit eigener Hand unterschreiben

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

úsudek: nemít vlastní úsudekkein eigenes Urteil haben

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

postavit se: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren

Initiative: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

unter: v ohrožení vlastního životaunter Gefahr für das eigene Leben

Vater: čí vlastní otecj-s leiblicher Vater

Achse: otáčet se kolem (své) vlastní osysich um (seine) eigene Achse drehen

Antrieb: udělat co z vlastního popuduetw. aus eigenem Antrieb tun

Bedarf: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

besitzen: vlastnit dům/pozemek/akcieein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

Eigenbau: svépomocí, vlastními silamiin Eigenbau

eigentlich: On je vlastně celkem milý.Er ist eigentlich ziemlich nett.

eigenverantwortlich: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

erfahren: Zažila jsem to na vlastní kůži.Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.

Erfahrung: mluvit z vlastní zkušenostiaus eigener Erfahrung sprechen

halten: Jednali s ním jako s vlastním synem.Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.

können: Co vlastně umíš?Was kannst du eigentlich?

Kosten: na vlastní nákladyauf seine Kosten

laufen: Co vlastně dávají dnes v televizi?Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?

Name: vlastním jménemim eigenen Namen

rotieren: otáčet se kolem vlastní osyum die eigene Achse rotieren

Sache: ve vlastním zájmuin eigener Sache

Schicksal: smířit se s vlastním osudemsich mit seinem Schicksal abfinden

schmeißen: vyhodit vlastního syna z domuden eigenen Sohn aus dem Haus schmeißen

Schuld: vlastní vinouaus eigener Schuld

selbst: Sama to viděla (na vlastní oči).Sie hatte es selbst gesehen.

Sohn: vlastní synein leiblicher/eigener/natürlicher Sohn

überlassen: podd(áv)at se (vlastní) bolestisich seinem Schmerz überlassen

Verantwortung: na vlastní (z)odpovědnostin eigener Verantwortung

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

fangen: chytit se do vlastní pastisich in der eigenen Schlinge fangen

fegen: Každý ať si zamete před vlastním prahem.Jeder fege vor seiner eigenen Tür.