Hlavní obsah

Bedarfsfall

Vyskytuje se v

případ: v případě potřeby/nutnostiim Bedarfsfall/Notfall, erforderlichenfalls

potřeba: V případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.