Hlavní obsah

Fluss

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. řeka vodní tok
  2. tok, proud myšlenek ap.

Vyskytuje se v

Fluss: im Fluss seinbýt v pohybu/proudu jednání ap.

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

hinab: den Fluss hinabdolů po řece/proudu

hinauf: den Fluss hinaufnahoru po řece/proudu

jenseits: jenseits des Flussesna druhé straně řeky

links: links des Flussesna levém břehu řeky

durchschwimmen: Er hat den Fluss durchschwommen.Přeplaval řeku na druhou stranu.

längs: längs des Flussespodél řeky

spiegeln: Die Bäume spiegeln sich im Fluss.Stromy se zrcadlí v řece.

strömen: In der Schlucht strömt ein reißender Fluss.Údolím protéká divoká řeka.

dravý: ein reißender Flussdravá řeka

kalný: ein trüber Flusskalná řeka

kolem: ein Spaziergang am Fluss entlangprocházka kolem řeky

podél: längs des Flusses gehenjít podél řeky

přebrodit: Er hat den Fluss durchwatet.Přebrodil řeku.

přebrodit se: Er ist durch den Fluss durchgewatet.Přebrodil se přes řeku.

přes, přese: die Brücke über den Flussmost přes řeku

přístup: den Zugang zum Fluss versperrenzatarasit přístup k řece

přitéct: Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.Z hor přitekla do řeky spousta vody.

rozlít se: Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.Rozvodněná řeka se rozlila po polích.

rozproudit: die Unterhaltung in Fluss bringenrozproudit zábavu

rozvodnit se: Der Fluss schwoll nach dem Regen an.Řeka se po dešti rozvodnila.

štípat: Am Fluss haben Mücken gestochen.U řeky štípali komáři.

vyhladit se: Der Stein hat sich im Fluss geglättet.Kámen se v řece vyhladil.

vylít se: Der Fluss ist über die Ufer getreten.Řeka se vylila ze břehů.

vyschnout: Das Wasser im Fluss ist eingetrocknet.Voda v řece vyschla.

zalít: Der Fluss hat die Felder überschwemmt.Řeka zalila pole.

zamrzat: Manche Flüsse frieren nie zu.Některé řeky nikdy nezamrzají.

bringen: etw. Akk in Fluss bringenrozproudit co rozhovor ap.