Hlavní obsah

strömen

Vyskytuje se v

Strom: in Strömenve velkém množství

strömen: In der Schlucht strömt ein reißender Fluss.Údolím protéká divoká řeka.

lít: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

přitéct: Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.Z hor přitekla do řeky spousta vody.

vyrojit se: Die Zuschauer strömten aus dem Theater (hinaus).Diváci se vyrojili z divadla.

konev: Es gießt wie aus Kannen., Es gießt in Strömen.Leje (tam) jako z konve.

gießen: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.