Hlavní obsah

links

Příslovce

  • vlevo, nalevolinks von j-m gehenjít nalevo od kohovon links nach rechtszleva doprava

Předložka; s 2. pád

  • nalevo, vlevo, na levé stranělinks der Autobahnna levé straně dálnicelinks des Flussesna levém břehu řeky

Vyskytuje se v

links: etw. Akk mit links machenco (u)dělat levou (zadní)

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

davor: Davor musst du links abbiegen.Před tím musíš odbočit doleva.

tendieren: Die Regierung tendiert nach links.Vláda se kloní doleva.

überholen: links überholenpředjíždět vlevo

wenden: sich nach links wendenotočit se doleva

zprava: rechts vor linksdopr. přednost zprava

doleva: nach links abbiegenzahnout doleva

doprava: von links nach rechtszleva doprava

křižovatka: An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.Na křižovatce odbočte doleva.

nalevo: Gehen Sie nach links.Jděte nalevo.

odbočit: nach links abbiegenodbočit vlevo

otáčka: die Drehung links/rechtsotáčka vlevo/vpravo

přednost: Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.

přihnat se: Ein Wagen kam von links angebraust.Zleva se přihnalo auto.

stočit: das Auto nach links lenkenstočit auto doleva

strana: links gehenchodit po levé straně

úklon: die Rumpfbeuge nach linksúklon trupu vlevo

vlevo: (nach) links abbiegenzahnout vlevo

zabočit: An der Kreuzung biegen Sie links ab.Na křižovatce zabočíte doleva.

zahýbat: nach links abbiegenzahýbat doleva

zatočit: nach links/um die Ecke schwenkenzatočit doleva/za roh

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat