Hlavní obsah

durchbohren

Sloveso

  1. provrtat otvor ap.die Wand durchbohrenprovrtat stěnu
  2. sich durchbohren provrtat se

Vyskytuje se v

durchbohren: sich durchbohrenprovrtat se

pohled: j-n mit Blicken durchbohrenprovrtat pohledem koho

Blick: j-n mit Blicken durchbohrenkoho provrtávat pohledem