Hlavní obsah

nepravý

Přídavné jméno

  1. (falešný) unecht, falschnepravý šperkein unechter Schmucknepravé zubyfalsche Zähne
  2. (podobný jen vnějškem) unecht
  3. (nesprávný) falschpřijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

Vyskytuje se v

kůže: pravá kůžeechtes Leder

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: pravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

vanilka: bot. vanilka pravádie Echte Vanille

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

guláš: pravý maďarský gulášechtes ungarisches Gulasch

kavalír: pravý kavalírein richtiger Kavalier

myš: pravé tlačítko myšidie rechte Maustaste

nakročit: nakročit pravou nohourechtes Bein vorstellen

obránce: pravý obráncerechter Verteidiger

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

opak: Pravý opak je pravdou.Ganz im Gegenteil.

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

perla: pravé/falešné perlyechte/künstliche Perlen

pravá: vykročit pravoueinen guten Start haben

prs: pravý/levý prsdie rechte/linke Brust

přednožit: přednožit pravou nohurechtes Bein vorstrecken

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

tlačítko: pravé tlačítko myširechte Maustaste

kápnout: kápnout na to pravéden Nagel auf den Kopf treffen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

místo: mít srdce na pravém místědas Herz am rechten Fleck haben

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren

vykročit: vykročit pravou nohoueinen guten Start haben

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

echt: nabízet pravého Picassaeinen echten Picasso anbieten

rechts: na pravé straně ulicerechts der Straße

Wort: v pravém slova smysluim wahrsten Sinne des Wortes

Zeit: přijít v pravou chvílizur rechten Zeit kommen

Arm: pravá/levá rukader rechte/linke Arm

Gegensatz: Ona je jejím pravým opakem.Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.

gerade: Přichází zrovna v pravý čas.Er kommt gerade zur rechten Zeit.

Leder: bunda z pravé kůžeeine Jacke aus echtem Leder

Perle: pravé perlyechte Perlen

rechtsseitig: být ochrnutý na pravou stranurechtsseitig gelähmt sein

schlechthin: Van Gogh je ztělesněním umělce v pravém slova smyslu.Van Gogh verkörpert den Künstler schlechthin.

überwechseln: přejet z pravého do levého pruhuvon der rechten auf die linke Spur überwechseln

nepravý: nepravý šperkein unechter Schmuck