Hlavní obsah

cenit

Vyskytuje se v

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

rozdíl: rozdíl v ceněder Preisunterschied

cenit: cenit zubydie Zähne fletschen

cenit si: cenit si koho jako odborníkaj-n als Fachmann wertschätzen

dohadovat se: dohadovat se o ceněüber den Kaufpreis verhandeln

dohodnout se: dohodnout se na ceněsich über den Preis einigen

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

cena: stoupat v ceněim Wert steigen

Zuschlag: příplatek k ceněder Zuschlag zum Preis

einschließen: Večeře je zahrnuta v ceně.Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.

enthalten: Obal je zahrnut v ceně.Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.

hoch: Vysoce si cením jeho pomoci.Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.

inbegriffen: seznam služeb zahrnutých v ceněListe der im Preis inbegriffenen Dienstleistungen

schätzen: (Velmi) si cení její spolehlivosti.Er schätzt ihre Zuverlässigkeit (sehr).